Zaznacz stronę
Deklaracja dostępności
2 lipca 2021
Główna Kluby i sekcje Plac pod Lipami 1 Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej
MDK „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach

 

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczamy iż dokładamy wszelkich starań żeby nasza strona internetowa mdk.katowice.pl była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.

 • Informacje dla użytkowników
 • 1. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały opublikowane na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • 2. Staramy się, aby zamieszczone na Platformie informacje był napisane zgodnie z zasadami prostego języka, z zachowaniem odpowiedniego formatowania.
 • 3. W miarę możliwości zdjęcia i grafiki uzupełniane są na bieżąco tekstem alternatywnym.
 • 4. Poruszanie się po Platformie jest możliwe za pomocą klawisza Tab klawiatury.
 • 5. Elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) posiadają wyraźne podkreślenie bądź obramowanie (fokus).
 • 6. Linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie.
 • 7. Linkowanie stron Social Media.
 • 8. Duży slider powitalny z najważniejszymi informacjami, aktualizowany na bieżąco.
 • 9. Formularze są odpowiednio zbudowane i opisane.
 • 10. Strona spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Pomimo naszych starań może się jednak zdarzyć, że nie zawsze udało nam się to osiągnąć.
 • 11. Informacje zamieszczone na stronie są na bieżąco przeglądane i aktualizowane.
 • 12. Biuletyn Informacji Publicznej dostępny bezpośrednio ze strony
 • 13. Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Data aktualizacji: 17.02.2021

Status pod względem zgodności z ustawą: strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej;

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
– brak kontaktu z firmą, która tworzyła stronę internetową a co za tym idzie brak możliwości wprowadzania zmian i korygowania architektury strony w dostosowaniu do wymogów ustawy
– strona nie posiada dostępu z poziomu urządzeń mobilnych

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu  z którego wynika że strona internetowa mdk.katowice.pl spełnia wymagania w 92,73 (gdzie 100 oznacza najlepszy wynik).

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 32 256 84 53 lub mailowo: dostepnosc.cyfrowa@mdk.katowice.pl

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych – według załącznika nr 4 – zgodnie z WCAG 2.0 (czyli Web Content Accessibility Guidelines 2.0) na poziomie AA.

Deklaracja dostępności pdf

 

Skip to content