Zaznacz stronę

oddział główny: ul. Hallera 28

Śląskie Konfrontacje Teatrów Tańca, Ruchu i Pantomimy 2017
30 maja 2017
Główna Kluby i sekcje ul. Hallera 28 Śląskie Konfrontacje Teatrów Tańca, Ruchu i Pantomimy 2017

pLAKAT - kONFRONTACJE 2017 ostateczny - KopiaProgram INTER_akcje taneczne ze ŚLĄSKIMI KONFRONTACJAMI TEATRÓW TAŃCA, RUCHU I PANTOMIMY

ŚLĄSKIE KONFRONTACJE TEATRÓW TAŃCA, RUCHU I PANTOMIMY  
Śląskie Konfrontacje są otwartą formą z udziałem publiczności. Konfrontacje skierowane do młodzieży gimnazjalnej  i licealnej rozwijają wrażliwość artystyczną, dają możliwość wymiany pomysłów i doświadczeń wśród młodzieży i instruktorów, stwarzają możliwość skonfrontowania uczestników z opiniami profesjonalnych jurorów. Ponadto konkurs jest świetną zabawą dla wszystkich. Konfrontacje to również profesjonalne Jury. Młodzież oceniana będzie w następujących formach teatralnych: teatr tańca, teatr ruchu i teatr pantomimy. Jurorzy oceniać będą: dobór repertuaru, reżyserię, opracowanie choreograficzne (atrakcyjność i pomysłowość przekazu), opracowanie muzyczne, scenografię (dobór kostiumów, rekwizytów), technikę wykonania (kulturę gestu, ruchu, walory wizualne i dźwiękowe) oraz wartości wychowawcze. Podobnie jak w ubiegłym roku każda grupa wytypuje osobę do Jury Koleżeńskiego, którzy sami oceniać będą uczestników. Konfrontacje, mimo bardzo niszowej formy artystycznej mają przede wszystkim pokazać piękno i szlachetność wykonywanej techniki oraz kunszt młodych adeptów tej sztuki. W ramach nagrody chcielibyśmy ufundować atrakcyjne nagrody. Z pewnością w projekt zaangażują się jurorzy, którzy zorganizują warsztaty dla laureatów. Konfrontacje to dwa dni uczty dla wszystkich. W pierwszym dniu – konkurs dla młodzieży. W drugim dniu warsztaty oraz w godzinach popołudniowych prezentacja Laureatów. W ciągu poprzednich edycji Konfrontacje zgromadziło ok. 800 uczestników i około 1.000 publiczności. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

Cele KONFRONTACJI:
– upowszechnianie stylów tańca w środowisku lokalnym
– prezentacja nowych jakości uczestników konkursu z różnych formacji tanecznych
– wychowanie świadomego odbiorcy i umiejącego docenić wkład pracy w prezentacje
– promowanie tańca jako sztuki
– kształtowanie wśród młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego
– integracja środowiska młodzieżowego w zakresie tańca, teatru ruchu i pantomimy
– rozwój kompetencji w  zakresie tańca, teatru ruchu i pantomimy

JURY w składzie:
– Magdalena Górnicka-Jottard
– Sylwia Hefczyńska-Lewandowska
– Michał Piotrowski

HARMONOGRAM WYSTĘPÓW:
ok.16.00 – Zespół „Poruszenie” z Siemianowic Śląskich
ok.16.30 – Teatr Tańca „The Hoofers” z Katowic
ok.16.50 – Teatr „Za mgłą” z Zabrza
ok.17.00 – Zespół „Teatr pod czwórką” z Sosnowca
ok.17.35 – Zespół „Fenomen” z Bielsko-Białej
ok.17.50 – Teatr „Szeptem” z Zabrza
ok.18.05 – Teatr Tańca „Pasja” z Bielsko-Białej
ok.18.15 – Młodzieżowy Teatr Tańca „Kontrasty” z Zabrza
ok.18.25 – „Teatr Wyobraźni” z Zabrza
ok.18.35 – Teatr Tańca Ulicznego z Zabrza
ok.18.45 – Młodzieżowy Teatr Tańca „Kontrasty” z Zabrza
ok.18.55 – Teatr Ruchu „Pantoplast” z Dąbrowy Górniczej
ok.19.30 – Teatr Tańca „Dyemotion” z Jaworzna
ok.20.15 – Teatr Ruchu „Kinesis” z Katowic
ok.21.00 – Teatr Tańca „Alacarte” z Pyskowic

PLAN KONFRONTACJI:
29 maja 2017 roku:

zapraszam na godzinę 16.00 (można przyjechać sobie wcześniej)
– przebieralnia będzie w sali nr 12 (na parterze)
– bardzo proszę o przewiezienie ze sobą OŚWIADCZEŃ uczestników – do pobrania na dole w PDF-ie
– bardzo proszę o przelew 20 zł akredytacji za zespół na konto ING BANK ŚLĄSKI 45 1050 1214 1000 0007 0001 4251 i przesłać potwierdzenie na tego e-maila do soboty
– zakończenie przeglądu ok. godziny 21.00
– informacja telefoniczna o laureatach ok. 21.30

30 maja 2017 roku:
o godz.11.00
– rozdanie dyplomów i nagród
w sali nr 56 (II piętro)
ok. godz.11.30
– warsztaty pantomimiczne z Ireneuszem Krosnym dla Laureatów
(sala widowiskowa, tj. nr 17 – parter)
ok. godz.13.40
– warsztaty taneczne z Magdaleną Górnicką-Jottard dla Laureatów
(sala widowiskowa, tj. nr 17 – parter)
+ warsztaty teatralne z Michałem Piotrowskim dla Laureatów
(sala widowiskowa, tj. nr 17)

od 12.30
– warsztaty taneczne z Magdaleną Górnicką-Jottard dla wszystkich uczestników poza laureatami
w sali tanecznej, tj. nr 12 – parter (I grupa)
– warsztaty teatralne z Michałem Piotrowskim dla wszystkich uczestników poza laureatami
w sali nr 3 – parter (II grupa)

UWAGA!!!

2017 – protokół

 

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie „Ellgoth”
18083818_1162318533895101_524340093_o

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach oraz Urząd Miasta Katowice

Logotyp MDK

logotyp UM

 

 

PATRONAT ARTYSTYCZNY:
UP-Dance.pl
UpDanceLogo

image description

 

 

PATRONAT MEDIALNY:
Aktualne logo TVP3pelniakultury jpg

 

R egulamin Konfrontacji 2017 – poprawiony

K arta zgłoszenia – Konfrontacji 2017

Oświadczenie – IX Konfrontacje – dla niepełnoletnich

Oświadczenie – IX Konfrontacje – dla pełnoletnich

specyfikacjatechniczna_mdk_szopienicegiszowiec


ING BANK ŚLĄSKI45 1050 1214 1000 0007 0001 4251


Koordynator artystyczny Konfrontacji:

Justyna Bula – tel. 32/256 84 53 lub e-mail: plastyk@mdk.katowice.pl

Tak było w 2015 roku: https://www.youtube.com/watch?v=cneSpKWpYcc

 

http://www.up-dance.pl/

 

Skip to content