Zaznacz stronę

Klepisko 2017 - plakat - KopiaŚląskie  Stowarzyszenie  Miłośników  Folkloru  w  Katowicach oraz  Miejski  Dom  Kultury  „Szopienice – Giszowiec  w  Katowicach zapraszają na Festiwal  Muzyczny  Artystów  Nieprofesjonalnych „NA KLEPISKU” .  Wydarzenie artystyczne odbędzie  się  w  dniu  25  czerwca  2017 r. na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „BOLINA” w Katowicach -Janowie przy ul. Leśnego Potoku 121.

CEL  IMPREZY :
– prezentacja i ochrona tradycji „ podwórkowego ” śpiewu i muzykowania z  uwzględnieniem tradycyjnego repertuaru i sposobów wykonania,
– promocja muzycznej kultury regionalnej  Górnego Śląska,
– konfrontacja dorobku artystycznego amatorskich zespołów muzycznych i muzyczno-wokalnych,
– promocja wychowawczych wartości zwyczajów i tradycji kultury regionalnej,
– wymiana doświadczeń między zespołami muzyczne w zakresie metodycznej pracy z tego rodzaju grupami artystycznymi.

Klepisko – regulamin 2017

Klepisko – KARTA ZG+üOSZENIA 2017r.
Kolejność przesłuchań  zespołów podczas festiwalu:

godz. 10.00      –    Zespół   „Alle  Babki„
godz. 10.20      –     Zespół   „Józefinki„
godz. 10.40      –     Zespół  „100-krotki„
godz. 11.00      –     Zespół  „Wesołe  Kumoszki„
godz. 11.30      –     Zespół „Kapela z Podlasa”
godz. 12.00      –     Zespół  „Podlesianki„
godz. 12.30      –     Kapela  „Kosztowioki„
godz. 13.00      –     Zespół  „Ślonsko ferajna„
godz. 13.30      –     Zespół  „Książeniczanki„
godz. 14.00      –     Zespół  „Jaśkowiczanie„
godz. 14.30      –     Zespół  „Karolinki„
godz. 15.00      –     Zespół  „Od – Do„
godz. 15.30      –     Zespół  „Rogozanki„
godz. 16.00      –     Kapela  „Gródków„
godz. 16.30      –     Kapela  „Gronicek„
godz. 17.00      –     Kapela  „Dolanie„
godz. 17.30      –     Zespół  Akordeonistów

ZAPRASZAMY!!!

Skip to content