Zaznacz stronę

oddział główny: ul. Hallera 28

VIII Śląskie Konfrontacje Teatrów Tańca, Ruchu i Pantomimy
21 czerwca 2016
Główna Kluby i sekcje ul. Hallera 28 VIII Śląskie Konfrontacje Teatrów Tańca, Ruchu i Pantomimy

 

Z PRZYCZYN ORGANIZACYJNYCH VIII ŚLĄSKIE KONFRONTACJE TEATRÓW TAŃCA, RUCHU I PANTOMIMY ODBĘDĄ SIĘ 15 listopada 2016 r.!!!

 

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach serdecznie zaprasza młodzież do uczestniczenia w VIII edycji Śląskich Konfrontacji Teatrów Tańca i Pantomimy, które w tym roku odbędą się 21 czerwca (wtorek).

Regulamin
VIII ŚLĄSKICH KONFRONTACJI TEATRÓW TAŃCA, RUCHU I PANTOMIMY

1. ORGANIZATOR

Organizatorem VIII Śląskich Konfrontacji Teatrów Tańca, Ruchu i Pantomimy jest Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec” w Katowicach przy ul. Gen. J. Hallera 28 – Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.

2. CEL IMPREZY

 • – otwarta forma Konfrontacji z udziałem publiczności stwarza okazję do pokazania osiągnięć wykonawców,
 • – pozwala poznać młodzieży różnorodność form tanecznych oraz wymienić pomysły i doświadczenia,
 • – rozwija wrażliwość artystyczną,
 • – stwarza młodzieży skonfrontowania się z opiniami profesjonalnego Jury,
 • – młodzież ma możliwość wzięcia udziału w profesjonalnych warsztatach,
 • – jest wspólną zabawą.


3. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

VIII Śląskie Konfrontacje Teatrów Tańca, Ruchu i Pantomimy odbędą się w Miejskim Domu Kultury „Szopienice – Giszowiec” w Katowicach przy ul. Gen. J. Hallera 28 w dniu 21.06.2016 r. (wtorek).


4. ZASADY UCZESTNICTWA

 • – VIII Śląskie Konfrontacje Teatrów Tańca, Ruchu i Pantomimy przeznaczone są dla zespołów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz grup działających przy ośrodkach kulturalnych, teatrach, szkołach tańca które uprawiają następujące formy teatralne:

       1/ teatr tańca,

       2/ teatr ruchu,

       3/ teatr pantomimy

 • – zespoły przygotowują program o dowolnej tematyce trwający maksymalnie 30 min.,
 • – montaż i demontaż scenografii, przygotowanie się zespołu do występu nie może przekroczyć 15 min.,termin nadsyłania zgłoszenia, oświadczenia (które można pobrać ze strony internetowej) najpóźniej do   14.06.2016 r.,
 • – opiekunowie proszeni są o dostarczenie, wysłanie informacji o osiągnięciach i historii zespołów,
 • – opiekunowie zostaną powiadomieni e-mailowo oraz telefonicznie o kolejności udziału w Konfrontacjach do 15.06.2016 r.
 • – prosimy również na karcie zgłoszenia umieścić informację – ile osób zainteresowanych jest udziałem w profesjonalnych warsztatach.

5. ZASADY ORGANIZACYJNE

 • – zespoły uczestniczące w Konfrontacjach otrzymają szczegółowy program z uwzględnieniem kolejności prezentacji konkursowych, propozycją warsztatów,
 • – organizator zapewnia nagłośnienie, oświetlenie i obsługę techniczną, natomiast nie zapewnia elementów scenograficznych
 • – akredytacja w wysokości 20 zł od zespołu
 • – płatna na konto organizatora do 20.06.2016 r. (w tytule proszę wpisać: Opłata wpisowa KONFRONTACJE + nazwa zespołu),
 • – koszty wpisowego i przyjazdu pokrywa instytucja delegująca lub sami uczestnicy
 • – organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów zarejestrowanych dowolnymi technikami podczas prezentacji konkursowych i warsztatów w publikacjach dotyczących Konfrontacji,
 • – uczestnicy zespołów są zobowiązani do pełnego i aktywnego udziału w imprezie zgodnie z jej harmonogramem (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd, brak udziału w warsztatach jest niedopuszczalny)
 • – dokładny harmonogram dostępny będzie najpóźniej 31.05.2016 r.

6. OCENA I NAGRODY

    Jury powołane przez organizatora ocenić będzie:

 • – dobór repertuaru,
 • – reżyserię,
 • – opracowanie choreograficzne
 • – atrakcyjność i pomysłowość przekazu,
 • – opracowanie muzyczne,
 • – scenografię, dobór kostiumów, rekwizytów,
 • – technikę wykonania – kulturę gestu, ruchu, walory wizualne, dźwiękowe, itp.,
 • – wartości wychowawcze.

Jury Koleżeńskie – czyli jury w skład którego wchodzą przedstawiciele każdego zespołu teatralnego.
Każda szkoła bądź placówka wyznacza jednego ucznia i podaje w zgłoszeniu jego imię i nazwisko.
Jury koleżeńskie ocenia wszystkie zespoły i przyznaje jedną nagrodę. Jury przyzna laureatom nagrody i dyplomy.

6. WYNIKI

Wręczenie nagród odbędzie się 21.06.2016 roku.

7. INNE

Koordynator artystyczny Konfrontacji – Justyna Bula
e-mail: instruktormdk@poczta.onet.pl – tel. 32/256 11 25 lub tel. kom. 501 780 573

Wydarzenie pod patronatem artystycznym IRENEUSZA KROSNEGO.

KROSNY_B2(480x680mm)2x

 

REGULAMIN – Konfronatcji 2016

VIII Śląskie Konfrontacje Teatrów Tańca – karta zgłoszenia

Oświadczenie – Śląskie Konfrontacje 2016 – osoby niepełnoletnie

Oświadczenie – Śląskie Konfrontacje 2016 – osoby pełnoletnie

 

Przypomnijmy sobie jak było w ubiegłym roku…

ZAPRASZAMY i POWODZENIA!!!!

 

ZAPRASZAMY!!!

Skip to content