Zaznacz stronę

Filia nr 1 : obrońców Westerplatte 10

SZOPIENICKI TALENT 2019
26 kwietnia 2019
Główna Kluby i sekcje ul. Obr. Westerplatte 10 SZOPIENICKI TALENT 2019

szop talent 2019. - KopiaFilia nr 1 Miejskiego Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach serdecznie zaprasza na SZOPIENICKI TALENT 2019.

CELE KONKURSU:
1. Promowanie uzdolnionych mieszkańców dzielnicy Szopienice i woj. śląskiego
2. Rozwijanie zainteresowań i kreatywności wśród mieszkańców dzielnicy Szopienice i woj. śląskiego.
3. Zachęcenie mieszkańców województwa śląskiego do uczestnictwa w imprezach kulturalnych
4. Wyłonienie i zaprezentowanie najciekawszych osobowości wśród uczestników posiadających różnorakie talenty.

TERMIN i MIEJSCE PRZESŁUCHANIA:
1. Przesłuchanie konkursowe odbędzie się 26.04.2019 r. o godz. 16.00 w Miejskim Domu Kultury „Szopienice – Giszowiec”, ul. Gen. J. Hallera 28, Katowice.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W konkursie może wziąć udział każdy, kto chce zaprezentować swój talent szerszej publiczności. Prezentowana umiejętność może być dowolna.
2. Uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie w sekretariacie Filii nr 1 MDK „Szopienice-Giszowiec” przy ul. Obr. Westerplatte 10 lub na adres mailowy: sekretariat.szopienice@mdk.katowice.pl lub kierownik.szopienice@mdk.katowice.pl bądź faksem na nr: 32 256-99-77 do 12.04.2019 r.
3. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia i oświadczenie RODO.
4. Prezentacja uczestników nie może być dłuższa niż 5 minut w przypadku występów indywidualnych, grup i zespołów.
5. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia do siedziby filii 1 nośnik CD audio/pendrive z nagraniem podkładu muzycznego lub w formie mailowej przesłać owo nagranie.
Każda płyta powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika.
6. Uczestnicy prezentują się przed Jury, powołane w dniu konkursu.
7. Uczestnik musi dostosować swój pokaz do możliwości technicznych sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec”.
8. Ilość uczestników ograniczona (ilość musi być dostosowana do możliwości prezentacji w dniu 26.04.2019 r.).


REGULAMIN szopienicki talent 2019 1-2

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURS SZOPIENICKI TALENT 2019

SZOPIENICKI TALENT 2019 – oświadczenie dla nieletnich

SZOPIENICKI TALENT 2019 – oświadczenie dla pełnoletnich

 

Skip to content