Zaznacz stronę
RODO obowiązek informacyjny
27 września 2018
Główna Bez kategorii RODO obowiązek informacyjny

RODO obowiązek informacyjny

Informacja dla uczestników wydarzeń artystycznych/kontrahentów o przetwarzaniu danych osobowych przez Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach


Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach (40-321) przy ul. Gen. J. Hallera 28.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
 5. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego zostanie Państwu przekazane odrębna informacja.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
  – przez czas wykonywania umowy,
  – przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
  – okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów,
  – przez czas, w którym przepisy nakazują zachować dane.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Skip to content