Wybierz filię:
Plac Pod Lipami 1; 3-3a ul. Obr. Westerplatte 10 ul. Gen. J. Hallera 28
slider_ociepka2
slider_mzl_2021
slider_energetyczny1
slajder bukiet 1
slider_lato2
powstania 2 strona ul. Obr. Westerplatte 10

„Powstania Śląskie 1919 -1921″ – wystawa

19.08.2020

Filia nr 1 Miejskiego Domu Kultury „Szopienice- Giszowiec” w Katowicach zaprasza od 19-31.08.2020 r. na wystawę elementarną pt. „Powstania Śląskie 1919-1921″ w ramach obchodów 100 – lecia  wybuchu II Powstania Śląskiego.

Wystawa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. Prezentuje historię walk o przyłączenie Górnego Śląska do Rzeczpospolitej w okresie kształtowania granic kraju po zakończeniu I wojny światowej.

Po I wojnie światowej, na mocy traktatu wersalskiego, zdecydowano, że o przyszłości Górnego Śląska postanowi plebiscyt, w którym uprawnieni ku temu mieszkańcy regionu oddadzą głos za jego przynależnością do Niemiec lub do Polski. Na górnośląskim obszarze plebiscytowym rozpoczęła się kampania propagandowa prowadzona przez obie strony, mająca przekonać niezdecydowanych. Prócz tego Polacy trzy razy chwycili za broń, aby w trzech powstaniach śląskich zademonstrować swe żądania.

Wykorzystane fotografie i dokumenty pochodzą ze zbiorów: Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny, Muzeum 2 Korpusu w Józefowie, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Francuskiej Biblioteki Narodowej, Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Narodowej, Ośrodka Karta, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Grzegorza Grześkowiaka.

Autor: Aleksandra Korol-Chudy.

Koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Misztułowicz.

Projekt graficzny i skład: Aleksandra Korol-Chudy.

Recenzja: dr Mirosław Węcki, dr hab. Filip Musiał.

 

ZAPRASZAMY !!!

Newsletter:
NAJNOWSZY PROGRAM W FORMACIE PDF POBIERZ
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 SZOPKI 2018-2019 - plakat A2 OST na krzywe SENIORZY 2018-2019 - plakat nr 1 SLIDER - Termomodernizacja 2018