Zaznacz stronę

Filia nr 1 : obrońców Westerplatte 10

Powstania Śląskie 1919-1921
30 kwietnia 2021
Główna Kluby i sekcje ul. Obr. Westerplatte 10 Dla młodzieży i dorosłych Powstania Śląskie 1919-1921

Zbliża się powoli uroczystość 100- lecia wybuchu III Powstania Śląskiego, pamiętajmy o naszej historii dotyczącej Powstań Śląskich. III Powstanie Śląskie rozpoczęło się w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. Wydarzenie to  było sukcesem strony polskiej i przyczyniło się do ustalenia granic pomiędzy Polską a Niemcami.

Polskimi powstańcami dowodził Maciej Mielżyński, który stanął na czele Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych. Równocześnie Wojciech Korfanty ogłosił się dyktatorem III Powstania Śląskiego i przeniósł swoją siedzibę do Szopienic. Wziął także odpowiedzialność za wybuch powstania.

Wystawa elementarna Powstania śląskie 1919–1921 przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach w formie on-line prezentuje historię walk o przyłączenie Górnego Śląska do Rzeczpospolitej w okresie kształtowania granic kraju po zakończeniu I wojny światowej.

autor: Aleksandra Korol-Chudy
koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Misztułowicz
projekt graficzny i skład: Aleksandra Korol-Chudy
recenzja: dr Mirosław Węcki, dr hab. Filip Musiał
Wykorzystane fotografie i dokumenty pochodzą ze zbiorów: Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny, Muzeum 2 Korpusu w Józefowie, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Francuskiej Biblioteki Narodowej, Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Narodowej, Ośrodka Karta, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Grzegorza Grześkowiaka.

Zapraszamy!

wystawa_powst_sl_A3

Skip to content