Zaznacz stronę

oddział główny: ul. Hallera 28

Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. Ks. K. Szwarlika
9 grudnia 2015
Główna Kluby i sekcje ul. Hallera 28 Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. Ks. K. Szwarlika

Kolędy i Pastorałki 2015 - plakat - KopiaMiędzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika 2015 odbędzie się w dniach:
od 5 do 20 grudnia 2015 r. – I etap przesłuchania eliminacyjne Festiwalu;
od 14 do 16 stycznia 2016 r. – II etap przesłuchania finałowe w Będzinie.
17 stycznia 2016 r. /Koncert Galowy/

Festiwal organizuje powołany w tym celu Komitet Organizacyjny.
Kierownictwo Festiwalu tworzą Dyrektor Festiwalu i powołane przez niego Biuro.

I . WARUNKI ZGŁOSZENIA

1. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek ma formułę konkursu.
Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów (dopuszcza się udział dzieci szkół muzycznych stopnia podstawowego). Dolna granica wieku uczestnika wynosi 6 lat. W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno instrumentalne, chóry działające w szkołach, domach kultury, parafiach, stowarzyszeniach, organizacjach polonijnych, a także osoby niezrzeszone.
Zgłoszeniem na Festiwal jest wypełniona karta uczestnictwa przesłana do dnia 27 listopada 2015 r. pocztą, faxem lub e-mailem do Biura Festiwalu. Organizatorzy proszą wykonawców o nie dublowanie zgłoszeń i nadsyłanie ich w miarę możliwości pocztą elektroniczną.
Karta uczestnictwa powinna zawierać:
– solista podaje imię i nazwisko oraz wiek,
– zespoły podają:
a) nazwę zespołu
b) rodzaj zespołu ( duet, trio, schola liturgiczna, zespół wokalny, zespół wokalno-instrumentalny, zespół folklorystyczny/regionalny, chór jednorodny, chór mieszany, inny)
c) kategorię wiekową (dzieci – od 6 do 14 lat, młodzież – od 15 do 18 lat, dorośli od 19, mieszana, kategoria mieszana/zróżnicowana) i ilość występujących osób, repertuar /imię i nazwisko kompozytora i tytuł utworu/, imię i nazwisko instruktora/dyrygenta,
rejon I etapu Festiwalu wybrany przez wykonawcę, dokładne określenie potrzeb technicznych, dotychczasowe osiągnięcia, DOKŁADNY adres zwrotny, nr telefonu i e-mail do celów korespondencyjnych, stwierdzenie: „oświadczam, że treść regulaminu XXII  MFKiP jest mi znana”. Przesłanie karty zgłoszenia pocztą elektroniczną jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Festiwalu obsługę akustyczną oraz instrumenty klawiszowe /fortepian, pianino, keyboard/.
3. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i pobytu uczestnikom Festiwalu.
4. Organizatorzy zapewniają podczas finału Festiwalu noclegi w szkołach /należy mieć własny śpiwór i karimatę/ i jeden gorący posiłek dla Wykonawców z miejscowości oddalonych ponad 250 km. od Będzina.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania trzech dowolnie wybranych kolęd lub pastorałek /soliści i duety dwóch/ w tym obowiązkowo jednej tradycyjnej polskiej kolędy lub pastorałki, a ilość wykonywanych zwrotek należy ograniczyć do trzech.
2. Dopuszcza się możliwość wykonania jednej kolędy zagranicznej.
3. Zespoły wykonujące świeckie piosenki o tematyce zimowej czy noworocznej będą zdyskwalifikowane.
4.Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego.
5. W kategorii chórów przynajmniej jeden utwór winien być wykonany a capella.
6. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut /soliści i duety/, 15 minut zespoły, chóry.
7. Zmiana repertuaru po weryfikacji zgłoszeń możliwa jest jedynie za zgodą organizatorów przed rozpoczęciem I etapu Festiwalu.
8. W czasie przesłuchań finałowych muszą być wykonane kompozycje prezentowane podczas I etapu Festiwalu.
9. Laureaci Grand Prix i I miejsca w poszczególnych kategoriach XXI Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek nie mogą wystąpić w XXII edycji Festiwalu.
10. Uczestnicy finału poprzednich edycji Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania nowego repertuaru.
11. Niezastosowanie się do któregoś z punktów regulaminu powoduje dyskwalifikację.
12. Zdobywca Grand Prix występuje na Koncercie Galowym XXIII edycji Festiwalu (przyjazd na własny koszt).

III. PRZEBIEG FESTIWALU

1. Festiwal składa się z dwóch etapów.
2. Do pierwszego etapu dopuszcza się wszystkich spełniających wymagania formalne /czytelne  prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia!/.
3. Do drugiego etapu wchodzą najlepsi uczestnicy przesłuchań eliminacyjnych, bez względu na reprezentowaną kategorię (decyduje ilość uzyskanych punktów) nie więcej jednak niż dwóch przedstawicieli tej samej kategorii.
4. Kandydaci występują w porządku ustalonym przez Biuro lub współorganizatorów Festiwalu.

IV. TERMINARZ FESTIWALU

Festiwal przebiegać będzie w dwóch etapach

Etap I:  przesłuchania eliminacyjne w Miejskim Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach przy ul. Gen. J. Hallera 28 odbędą się 9 grudnia 2015 roku. Koordynator MDK – Justyna Bula tel.32/256 84 53.

WSPÓŁORGANIZATOR: Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach

Zgłoszenia należy nadsyłać do 27 listopada 2015 r. na adres:
Biuro Festiwalu Kolęd i Pastorałek
42-500 Będzin, skrytka pocztowa nr 49
tel.: +48 /32/ 762 28 55
tel. kom. +48 694 84 05 09
fax.: +48 /32/ 762 28 56
e-mail: biuro@mfkip.pl

ZAPRASZAMY do udziału jako uczestnik w Konkursie, a także jako publiczność:)

Regulamin-22-edycji

WSTĘP WOLNY

Do finału Festiwalu w Będzinie zakwalifikowali się następujący wykonawcy:
– Zespół wokalny „MAJULE” z Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie
– Solistka Sandra Kulik z Siemianowic Śląskich

Gratulujemy i życzymy powodzenia w następnym etapie!

Skip to content