Zaznacz stronę

Filia nr 1 : obrońców Westerplatte 10

Konkurs recytatorski poezji patriotycznej
16 listopada 2018
Główna Kluby i sekcje ul. Obr. Westerplatte 10 Konkurs recytatorski poezji patriotycznej

plakat konkurs recytatorski - KopiaFilia nr 1 Miejskiego Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” ul. Obrońców Westerplatte 10 zaprasza na KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ „DA BÓG NAM KIEDYŚ ZASIĄŚĆ W POLSCE WOLNEJ”.

Cele konkursu:
– uczczenie setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości,
– rozwijanie wśród uczestników konkursu wrażliwości estetycznej oraz twórczej aktywności
w zakresie recytacji,
– popularyzowanie literatury o tematyce patriotycznej,
– promowanie wśród młodzieży postawy patriotycznej,
– przypomnienie poprzez utwory literackie historii kraju i jego trudnej drogi do odzyskania
niepodległości.

Warunki uczestnictwa:
– konkurs przeznaczony jest dla wszystkich miłośników literatury polskiej, którzy mieszczą się
w następującym przedziale wiekowym: uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej
oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, liceum profilowane),
– z jednej placówki można zgłosić maksymalnie 5 uczestników,
– liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia,
– każdy z uczestników przygotowuje prezentację wybranego tekstu literackiego (lub jego fragmentu)
o tematyce patriotycznej: wiersz albo proza,
– czas jednego występu nie powinien przekraczać 5 minut,
– warunkiem uczestnictwa w konkursie jest poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej
oraz oświadczenie, a także przesłanie ich w terminie wyznaczonym przez organizatorów

Zgłoszenia należy przesłać do dnia: 9 listopada 2018 r.

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO – regulamin

KARTA-ZGŁOSZENIOWA-Konkursu recytatorskiego w F1

Skip to content