Zaznacz stronę

Filia nr 2 : Plac pod Lipami 1

KONKURS – „Najpiękniejsza gwiazda w formie zawieszki na świąteczną choinkę”
30 listopada 2018
Główna Kluby i sekcje Plac pod Lipami 1 KONKURS – „Najpiękniejsza gwiazda w formie zawieszki na świąteczną choinkę”

Filia nr 2  Miejskiego Domu Kultury „ Szopienice- Giszowiec” w Katowicach-Giszowcu, Plac Pod Lipami 1 zaprasza na KONKURS – „Najpiękniejsza gwiazda w formie zawieszki na świąteczną choinkę”.

1. Zadanie konkursowe
Wykonaj gwiazdkę w formie zawieszki na świąteczną choinkę . Technika i format pracy dowolny.
• konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców Katowic dużych i małych
• każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną ozdobę
• udekorowana na konkurs ozdoba powinna być podpisana według wzoru zgłoszenia i zawierać następujące dane:
imię i nazwisko oraz wiek uczestnika konkursu, aktualny telefon uczestnika lub opiekuna małoletniego dziecka
• ozdoby świąteczne będą prezentowane podczas IV Giszowieckiego Jarmarku Bożonarodzeniowego organizowanego w dniach 1-2 grudnia 2018 r. w giszowieckim parku

2. Termin i warunki dostarczania prac
Prace należy dostarczyć do 30 listopada 2018 roku, do sekretariatu Miejskiego Domu Kultury „ Szopienice- Giszowiec” Filia nr 2 Plac Pod Lipami 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00- 17:00.

3. Ogłoszenie wyników
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w drugim dniu trwania IV Jarmarku Bożonarodzeniowego, czyli 2 grudnia 2018 roku w giszowieckim parku około godziny 15:15. Zwycięzca po odbiór nagrody zobowiązany jest stawić się osobiście w dniu imprezy.

4. Organizator konkursu
Organizatorem jest Miejski Domu Kultury „ Szopienice- Giszowiec” Filia nr 2 Plac Pod Lipami 1. Zgłoszenie do konkursu pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu dostępnego u organizatora. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 32 206 46 42, e-mail: mdkgiszowiec@wp.pl oraz na stronie mdk.katowice.pl

Najpiękniejsze prace będą ozdobą IV Giszowieckiego Jarmarku Bożonarodzeniowego!

PO KARTY ZGŁOSZENIOWE ZAPRASZAMY DO MDK-U, Plac Pod Lipami 1, Giszowiec!

Oświadczenie – F2 Konkurs – Nieletni – Najpiękniejsza gwiazda

Oświadczenie – F2 Konkurs – Pełnoletni – Najpiękniejsza gwiazda

ZAPRASZAMY!!!

Skip to content