Zaznacz stronę

oddział główny: ul. Hallera 28

KALENDARZ OBRZĘDOWY 2018
29 września 2018
Główna Kluby i sekcje ul. Hallera 28 KALENDARZ OBRZĘDOWY 2018

Kalendarz Obrzędowy 2018 - plakat - KopiaRegulamin
Konkursowego Przeglądu Zespołów Regionalnych
„Kalendarz Obrzędowy„ – 2018.

Cel imprezy :
1. Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych prezentujących obrzędy doroczne i rodzinne
oraz zespołów prezentujących zwyczaje gospodarskie i dotyczące życia społecznego.
2. Popularyzacja folkloru, jego walorów artystycznych i wychowawczych.
3. Wymiana doświadczeń w zakresie pracy z zespołami regionalnymi.

Uczestnictwo:
1. W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły działające w domach kultury, klubach, świetlicach, kołach gospodyń wiejskich
oraz innych placówkach kultury bez ograniczenia wieku.
2. Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia oraz oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych na adres:

Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec”
40-321 Katowice ul. Gen. J. Hallera 28
lub faksem: 32 – 256 – 84 – 53
albo e-mail: plastyk@mdk.katowice.pl
w terminie do 29 września 2018 r.

Terminy:
1. Przegląd odbędzie się w dniach 12 – 13 października 2018 r. w Miejskim Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec”
w Katowicach ul. Gen. J. Hallera 28.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia przesłuchań w jednym z tych dni.
3. O dniu i godzinie prezentacji uczestnicy zostaną zawiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.

Więcej informacji w poniższym REGULAMINIE:

Regulamin + oświadczenie Kalendarz Obrzędowy 2018
Kalendarz 2018 KARTA ZGŁOSZENIA

Skip to content