Zaznacz stronę

oddział główny: ul. Hallera 28

„Janusz Musiał – nudeaObscura i… inneObscury (2002-2014)”
10 listopada 2015
Główna Kluby i sekcje ul. Hallera 28 „Janusz Musiał – nudeaObscura i… inneObscury (2002-2014)”

plakat_ofo_2015 ver2 - KopiaW Miejskim Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach przy ul. Gen. J. Hallera 28 w Galerii „Antrakt w dniach 2 listopada do 7 grudnia 2015 roku można oglądać wystawę pod tytułem „Janusz Musiał – nudeaObscura i… inneObscury (2002-2014)” w ramach VI Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej – OFFO 2015 – współorganizacja z grupą trzymającą OFFO: Barbara Englender – Galeria „Ciasna”; Witold Englender – AFIAP, FRP, Galeria „Ciasna”; Jakub Kaszuba – Jaworznicka Szkoła Widzenia, LTF; Georgia Krawiec – ZPAF; Krzysztof Łapka – Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach

JANUSZ MUSIAŁ

Fotograf, filmowiec, kulturoznawca, twórca posługujący się różnymi mediami.
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.
Członek Związku Polskich Artystów Fotografików (od 2005 roku). Od 2006 roku nauczyciel akademicki (fotografia, film, multimedia). Promotor prac dyplomowych z zakresu fotografii, filmu oraz nowych mediów (od 2010 roku). Uczestnik kilkunastu konferencji i sympozjów (teksty, wykłady, odczyty). Kurator ponad 50. wystaw indywidualnych i tematycznych zbiorowych. Autor tekstów i recenzji poświęconych fotografii i nowym mediom (ponad 50). Twórca filmów eksperymentalnych podejmujących analizę i interpretację stanów granicznych i wzajemnych relacji medium fotografii, animacji i filmu oraz filmów dokumentalnych poświęconych sylwetkom autorów oraz ich twórczości. Autor ponad 150. wystaw i pokazów indywidualnych oraz zbiorowych, w tym ponad 30. tematycznych wystaw indywidualnych.

 

CAMERA OBSCURA
OPOWIEŚCI Z PUDEŁKA

Fotografia jest rezultatem mechaniczno-optycznej rejestracji wybranych fragmentów otaczającego świata. Łączy w sobie naturalne procesy automatycznego odwzorowywania świata rzeczy oraz nadawania im trwałej formy w oparciu o aktualny poziom techniki i technologii. Stanowi przykład medium, które było prekursorem i inspiratorem obrazowania technicznego (kina i telewizji), co na trwale ukształtowało modele kreacji i recepcji przekazów wizualnych, w zdecydowany sposób stanowiąc o obliczu kultury wizualnej XX wieku.
Dynamiczny rozwój technologii cyfrowej przyczynia się do szeregu przemian w odniesieniu do medium fotografii, które obserwujemy w pierwszej dekadzie XXI wieku. Fotografia analogowa, medium obiektywnej rejestracji i odwzorowywania świata, jest zastępowana przez fotografię cyfrową, która daje możliwości wizualizacji wyobraźni człowieka, wymyślonych koncepcji i scenariuszy. Miejsce i przedłużenie aparatu fotograficznego coraz częściej zajmuje komputer wraz z cyfrowym instrumentarium umożliwiając dowolne kształtowanie wizualnych przestrzeni.
Cechą wspólną działań artystycznych wybranych twórców jest obserwacja fragmentów otaczającego świata zjawisk i procesów przy użyciu archaicznej konstrukcji jaką jest camera obscura. Ta ciemnia optyczna oraz materiał światłoczuły umieszczony w jej wnętrzu może być świadkiem i świadectwem procesów nieuświadamianych w wyniku potocznej obserwacji. Może dokonać powolnej syntezy czasu oraz zachodzących przemian w obserwowanym wycinku przestrzeni rzeczywistości.
Ten rodzaj strategii twórczej stanowi reakcję na reprezentowanie świata za pomocą niezliczonej liczby obrazów tworzonych w ułamkach sekund, ponieważ żyjemy w czasach kiedy kult techniki oraz technologii zawłaszcza strategie artystyczne na skalę niespotykaną nigdy dotąd. Pragnienie oraz ciekawość zachodzących procesów i zjawisk, tego co znajduje się pomiędzy światem ilustrowanym w obrazach tworzonych w wyniku potocznej, migawkowej obserwacji stanowi bezpośredni impuls do zastosowania tej techniki przez każdego z autorów.
Jest to proces, który wymaga cierpliwej obserwacji wybranych fragmentów świata. Pozwala na spotkanie z nieznanym, nieujawnionym do tej pory wizualnym fenomenem. Dokonuje syntezy czasu i przestrzeni, pozwala na ujrzenie nowego, nieoczywistego odbicia fragmentu obserwowanej rzeczywistości.

Janusz Musiał

Więcej informacji o Festiwalu na:
http://www.offo.dl.pl/
https://www.facebook.com/OFFO.Festiwal

logo2015 - Kopia

 

Skip to content