Zaznacz stronę

oddział główny: ul. Hallera 28

Jak przygotować blejtram – warsztaty z Antonim Długim
14 kwietnia 2021
Główna Kluby i sekcje ul. Hallera 28 Dla młodzieży i dorosłych Jak przygotować blejtram – warsztaty z Antonim Długim

Jak przygotować blejtram? Poprosiliśmy Antoniego Długiego lidera Grupy Janowskiej o zdradzenie sekretów przygotowania podobrazia. Samodzielne przygotowanie podobrazia nie jest takie trudne jak by mogło się wydawać. Zapraszamy do zapoznania się z naszym fotograficznym warsztatem.

Troszkę historii:

„Powstanie klasycznego podobrazia malarskiego, w formie płótna naciągniętego na
drewniany szkielet, wiązać można z renesansowymi Włochami doby quinquecenta, a
szczególnie z Wenecją. Ze względu na nietrwałość fresków w tamtejszych warunkach,
szczególnie chodzi o wpływ wilgotności, oraz ograniczenia związane z wielkością możliwych
do wytworzenia wówczas desek przeznaczonych na podkłady malarskie, zastosowano płótno
jako nośnik malowidła.
Począwszy od tego czasu, wraz z upowszechnianiem się techniki olejnej, rozpowszechniało
się także podobrazie płócienne, jako najtańsze i najwygodniejsze z wówczas dostępnych.
Warto przy okazji wspomnieć, że płótna takie pozwalały na powstawanie znacznie większych
przedstawień malarskich i jednocześnie umożliwiały ich łatwiejszy transport. Możliwość
ściągnięcia płótna z ramy, zrolowania go, transportu, a następnie osadzenia na nowych
ramach, pozwalała rozwinąć się rynkowi dzieł sztuki. Odtąd obrazy odłączyły się od miejsc,
do których zostały pierwotnie przeznaczone i mogły stać się przedmiotem otwartej wymiany.
Wpłynęło to również na status samych malarzy, którzy z rzemieślników wędrujących z
miejsca w miejsce by wykonać tam dzieło, mogli pozostawać i pracować w obrębie własnych
pracowni, by następnie przedłożyć jedynie zleceniodawcy wykonane dzieło.”

 

2021 warsztaty podobrazie Antoni Długi 1

2021 warsztaty podobrazie Antoni Długi 2

2021 warsztaty podobrazie Antoni Długi 3

2021 warsztaty podobrazie Antoni Długi 4

2021 warsztaty podobrazie Antoni Długi 5

2021 warsztaty podobrazie Antoni Długi 6

2021 warsztaty podobrazie Antoni Długi 7

2021 warsztaty podobrazie Antoni Długi 8

2021 warsztaty podobrazie Antoni Długi 9

2021 warsztaty podobrazie Antoni Długi 10

2021 warsztaty podobrazie Antoni Długi 11

2021 warsztaty podobrazie Antoni Długi 12

 

2021 warsztaty podobrazie Antoni Długi 13

 

Zapraszamy do wypróbowania naszego warsztatu. Życzymy powodzenia 🙂

tekst zapożyczony z /https://opt-art.net/wp-content/uploads/2016/08/kurs-malarstwa-i-rysunku-1.pdf/

Skip to content