Zaznacz stronę

Filia nr 1 : obrońców Westerplatte 10

IV KONKURS RECYTATORSKI
21 listopada 2013

REGULAMIN IV KONKURSU RECYTATORSKIEGO
pt. „Konopnicka? Tuwim? Warto ich poznać!”

Organizator:
Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”;
Miejsce:
Filia nr 1 Miejskiego Domu Kultury „Szopienice–Giszowiec”,
ul. Obrońców Westerplatte 10, Katowice Szopienice
tel. 32 256 99 77
Kategorie wiekowe:
· gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
· dorośli
Repertuar:
jeden wiersz autorstwa Marii Konopnickiej, lub Juliana Tuwima w związku z przypadającą sześćdziesiątą rocznicą śmierci poety.
(organizatorzy dysponują tekstami, które mogą udostępnić przed konkursem na życzenie uczestnika)
Terminy:
· poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć wykorzystując jeden z podanych niżej sposobów:
– pocztą elektroniczną (adres:sekretariat.filia1@mdk.katowice.pl)
– pocztą tradycyjną (adres: Filia nr 1 MDK „Szopienice – Giszowiec”,
ul. Obr. Westerplatte 10, 40-336 Katowice)
– faksem (32 256 99 77)
– złożyć w sekretariacie Filii nr 1 MDK (w godz. 10.00 – 16.00)
do dnia 7 listopada 2013 r.
· przesłuchania konkursowe oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędą się 21 listopada 2013 r. w Filii nr 1 MDK „Szopienice – Giszowiec”,
o dokładnej godzinie uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie;
Warunki uczestnictwa:
– przesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia
– z jednej placówki można zgłosić maksymalnie 5 uczestników
– instytucjami delegującymi mogą być placówki kulturalne i oświatowe, uczestnicy mogą również zgłaszać się sami.
Kryteria oceny:
· dobór repertuaru;
· interpretacja utworu;
· kultura mowy;
· ogólny wyraz artystyczny.
Koordynator konkursu:
Karolina Kulak
Tel/fax (32) 256-99-77
e-mail: kierownik.filia1@mdk.katowice.pl,
ww w.mdk.katowice.pl

Skip to content