Zaznacz stronę

Filia nr 1 : obrońców Westerplatte 10

Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach – etap II
3 października 2021
Główna Kluby i sekcje ul. Obr. Westerplatte 10 Dla dzieci Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach – etap II
logotypy-zmiana (1)
Filia nr 1 Miejskiego Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach Szopienicach przy ul. Obr. Westerplatte 10 od października 2021 zaprasza na kontynuacje bezpłatnych wydarzeń w ramach programu Centrum Społecznościowe Szopki– etap II 
W miesiącu październiku 2021 odbędą się :
03.10.2021 godz. 15.00 – Niedzielne spotkanie przy bonkawie i maszketach  – WYD 701/Filia nr 1 MDK Szopienice-Giszowiec w Katowicach ul. Obr. Westerplatte 10/ plakat bonkawa 03.10 strona13.10.2021 godz. 10.00 –  Bezpieczny maluch – zajęcia dla najmłodszych z ratownikiem medycznym – pierwsza pomoc  – WYD 708/ Filia nr 1 MDK Szopienice-Giszowiec w Katowicach ul. Obr. Westerplatte 10/plakat szopki2 bezpieczny maluch strona15.10.2021 godz. 19.00 – Spotkanie z kulturą –WYD 717 – spektakl teatralny- pt. „Pod presją” /Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego/

plakat spotkanie z kultura 15.10.21 strona

24.10.2021 godz. 19.00- Niedzielne spotkanie przy bonkawie i maszketach WYD 701 

/lokalizacja : Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec”, ul. Gen. J. Hallera 28/

 

plakat bonkawa 24.10 strona

Na wszystkie wydarzenia obowiązują wcześniejsze zapisy w sekretariacie filii 1 Miejskiego Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach !!!

EFS kolor poziom

Tytuł projektu: Centrum Społecznościowe SZOPKI w Szopienicach – II etap

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.1 Aktywna integracja / Poddziałanie: 9.1.5 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – konkurs.
 
Opis projektu: Celem głównym projektu jest poprawa w okresie od listopada 2020r. do grudnia 2022r. funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno – zawodowego co najmniej 120 osób (99 K,21 M) zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Katowice Szopienice – Burowiec, poprzez działania Centrum Społecznościowego „SZOPKI” tj. aktywizację i integrację społeczności lokalnej, animację lokalną, organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców, działania integrujące oraz działania kulturalne.
 
Projekt realizowany będzie przez Miasto Katowice/ MOPS Katowice.
 
Okres realizacji projektu: listopad 2020 r. – grudzień 2022 r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu wynosi 2 156 024,59 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS wynosi 1 832 620,90 zł (85%), a wkład własny Miasta Katowice wynosi 207 456,34 zł.
 
Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa, budżetu Miasta Katowice i środków własnych stowarzyszenia.

Plakat_projektowy_Szopki_II_partnerzy

 
Skip to content