Zaznacz stronę

oddział główny: ul. Hallera 28

Kółko plastyczne „Kolorek”
23 sierpnia 2017
Główna Kluby i sekcje ul. Hallera 28 Dla dzieci Kółko plastyczne „Kolorek”

Kółko plastyczne „KOLOREK działające w Miejskim Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” przy ul. Gen. J. Hallera 28 istnieje od 1992 roku, a założycielami i tym samym instruktorami prowadzącymi zajęcia byli: Maria Machura oraz Marian Mrzygłód. W zajęciach brali udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Poznawali różne techniki plastyczne między innymi: rysunek, malarstwo czy płaskorzeźbę. Zajęcia prowadzi Natalia Pisarek.

KOLOREK to świetna zabawa dla dzieci od 5 do 8 roku życia.

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach
przy ul. Gen. J. Hallera 28 zaprasza na zajęcia w czwartki od godz.15.00 do 16:00 do sali nr 66 (I piętro).

kolorek

Miesięczny koszt zajęć – 20 zł. Płatność maksymalnie do 10 dnia każdego miesiąca.

Płatność u Prowadzącego zajęcia lub na konto MDK: ING BANK ŚLĄSKI 45 1050 1214 1000 0007 0001 4251
Tytułem: KOLOREK – imię i nazwisko dziecka – miesiąc

Zapisy przyjmujemy telefonicznie 32/256 84 53 bądź na e-mail: plastyk@mdk.katowice.pl

 

W celu realizacji obowiązków wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym, dalej „RODO”, informujemy, że: Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w zajęciach plastycznych pn. „Kolorek” oraz ich opiekunów jest Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach, ul. Gen. Hallera 28, 40-321 Katowice, zwany dalej MDK.

ZAPRASZAMY !!!

 

 

 

Skip to content