Wybierz filię:
Plac Pod Lipami 1; 3-3a ul. Obr. Westerplatte 10 ul. Gen. J. Hallera 28
ni pies slajder
slider_czujesz2
slider_wakacje_warsztaty
slajder szopki 07.2020
slider_akwarele
Kopia Miniaturka, a gra!
ul. Gen. J. Hallera 28

Zajęcia stałe dla dorosłych – Hallera

01.09.2018

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach przy ul. Gen. J. Hallera 28 zaprasza na zajęcia skierowane dla dorosłych w roku szkolnym 2018/2019:


AEROBIK dla dorosłych
Wystartowaliśmy i  spotykamy się w poniedziałki i środy o godz.17.30
http://mdk.katowice.pl/aerobik

PILATES CORE dla dorosłych
Startujemy dzisiaj o godz.16.30
http://mdk.katowice.pl/pilates

JOGA dla dorosłych
Startujemy 14 września br. o godz.18.00
http://mdk.katowice.pl/joga-dla-doroslych

PRACOWNIA PLASTYCZNA dla dorosłych
Startujemy 13 września br. o godz.11.00
http://mdk.katowice.pl/pracowania-plastyczna-dla-doroslych

PRACOWNIA CERAMIKI dla dorosłych
Startujemy 12 września br. o godz.16.00
http://mdk.katowice.pl/pracownia-ceramiki-dla-doroslych

GRA NA GITARZE dla dorosłych
Startujemy 14 września br.
http://mdk.katowice.pl/gra-na-gitarze

KLUB SZACHOWY HETMAN
http://mdk.katowice.pl/klub-szachowy-hetman

SEKCJA SKATA SPORTOWEGO „4 KORONY”
http://mdk.katowice.pl/sekcja-skata-sportowego-4-korony

KLUB SENIORÓW
Spotkania odbywają się w poniedziałki o godz.11.00.

Zapisy przyjmujemy pod nr telefonu 32/256 84 53.

W celu realizacji obowiązków wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym, dalej „RODO”, informujemy, że: Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w zajęciach stałych jest Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach, ul. Gen. Hallera 28, 40-321 Katowice, zwany dalej MDK.

Newsletter:
NAJNOWSZY PROGRAM W FORMACIE PDF POBIERZ
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 SZOPKI 2018-2019 - plakat A2 OST na krzywe SENIORZY 2018-2019 - plakat nr 1 SLIDER - Termomodernizacja 2018