Wybierz filię:
Plac Pod Lipami 1; 3-3a ul. Obr. Westerplatte 10 ul. Gen. J. Hallera 28
slajder Nepal
slajder nordic
slajder nivel
slajder 111
ul. Gen. J. Hallera 28

Śląskie Konfrontacje Teatrów Tańca, Ruchu i Pantomimy 2017

30.05.2017

Program INTER_akcje taneczne ze ŚLĄSKIMI KONFRONTACJAMI TEATRÓW TAŃCA, RUCHU I PANTOMIMY

ŚLĄSKIE KONFRONTACJE TEATRÓW TAŃCA, RUCHU I PANTOMIMY  
Śląskie Konfrontacje są otwartą formą z udziałem publiczności. Konfrontacje skierowane do młodzieży gimnazjalnej  i licealnej rozwijają wrażliwość artystyczną, dają możliwość wymiany pomysłów i doświadczeń wśród młodzieży i instruktorów, stwarzają możliwość skonfrontowania uczestników z opiniami profesjonalnych jurorów. Ponadto konkurs jest świetną zabawą dla wszystkich. Konfrontacje to również profesjonalne Jury. Młodzież oceniana będzie w następujących formach teatralnych: teatr tańca, teatr ruchu i teatr pantomimy. Jurorzy oceniać będą: dobór repertuaru, reżyserię, opracowanie choreograficzne (atrakcyjność i pomysłowość przekazu), opracowanie muzyczne, scenografię (dobór kostiumów, rekwizytów), technikę wykonania (kulturę gestu, ruchu, walory wizualne i dźwiękowe) oraz wartości wychowawcze. Podobnie jak w ubiegłym roku każda grupa wytypuje osobę do Jury Koleżeńskiego, którzy sami oceniać będą uczestników. Konfrontacje, mimo bardzo niszowej formy artystycznej mają przede wszystkim pokazać piękno i szlachetność wykonywanej techniki oraz kunszt młodych adeptów tej sztuki. W ramach nagrody chcielibyśmy ufundować atrakcyjne nagrody. Z pewnością w projekt zaangażują się jurorzy, którzy zorganizują warsztaty dla laureatów. Konfrontacje to dwa dni uczty dla wszystkich. W pierwszym dniu – konkurs dla młodzieży. W drugim dniu warsztaty oraz w godzinach popołudniowych prezentacja Laureatów. W ciągu poprzednich edycji Konfrontacje zgromadziło ok. 800 uczestników i około 1.000 publiczności. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

Cele KONFRONTACJI:
- upowszechnianie stylów tańca w środowisku lokalnym
- prezentacja nowych jakości uczestników konkursu z różnych formacji tanecznych
- wychowanie świadomego odbiorcy i umiejącego docenić wkład pracy w prezentacje
- promowanie tańca jako sztuki
- kształtowanie wśród młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego
- integracja środowiska młodzieżowego w zakresie tańca, teatru ruchu i pantomimy
- rozwój kompetencji w  zakresie tańca, teatru ruchu i pantomimy

Termin:
29.05.2017 r. – dzień konkursu
30.05.2017 r. – dzień warsztatów laureatów Konfrontacji i występ Laureatów

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie „Ellgoth”
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach oraz Urząd Miasta Katowice

R egulamin Konfrontacji 2017 – poprawiony

K arta zgłoszenia – Konfrontacji 2017

specyfikacjatechniczna_mdk_szopienicegiszowiec

Newsletter:
NAJNOWSZY PROGRAM W FORMACIE PDF POBIERZ
giszowiec-info-225x95 z12175791Q,Propozycja-nowego-hasla-i-logo-Katowic szopienice-org-225x95 PDM_logo