Wybierz filię:
Plac Pod Lipami 1; 3-3a ul. Obr. Westerplatte 10 ul. Gen. J. Hallera 28
cover Facebook
kultura w sieci
slajder 2021kolorowanie
Kopia Kopia Kopia Kopia Kopia SCRABBLE (2)
slajder przysłowia
ul. Gen. J. Hallera 28

Katowicki Pakiet Dla Kultury

30.05.2020

Wsparcie twórców kultury – projekt z pulą 500 000 zł, zwolnienia z czynszów i opłat śmieciowych dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną w lokalach miejskich, współpraca finansowa z miastem – umożliwienie realizacji zadań online lub w późniejszym terminie. To główne założenia Pakietu dla Kultury.

Katowicki Pakiet dla Kultury opiera się na różnych regulacjach. Część z nich już dziś obowiązuje w ramach wcześniej ogłoszonych pakietów dedykowanych przedsiębiorcom i podmiotom NGO. Informacje w tym zakresie można znaleźć na miejskich stronach www.katowice.eu/ngo (Katowicki Pakiet NGO) oraz www.rawaink.katowice.eu (Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy). Z kolei w zakresie pierwszego filaru Katowickiego Pakietu dla Kultury operatorem działań będzie miejska Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów. Na stronie internetowej www.miasto-ogrodow.eu będą publikowane wszelkie informacje w tej sprawie. Z kolei pilotaż nad wdrażaniem zapisów czwartego filaru dotyczącego współpracy finansowej w ramach wcześniej rozstrzygniętego konkursu na oferty obejmie Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice. Wszelkie informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr tel. 32 259 37 02 lub 32 259 37 04 oraz drogą mailową: ewa.piwon@katowice.eu lub izabela.czajka@katowice.eu.

Więcej informacji: https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=4096&ListID=%7b75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909%7d

Newsletter:
NAJNOWSZY PROGRAM W FORMACIE PDF POBIERZ
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 SZOPKI 2018-2019 - plakat A2 OST na krzywe SENIORZY 2018-2019 - plakat nr 1 SLIDER - Termomodernizacja 2018