Wybierz filię:
Plac Pod Lipami 1; 3-3a ul. Obr. Westerplatte 10 ul. Gen. J. Hallera 28
slajder szopienicki talent 2019
sliderk_sozanska
slider7b
slider_kaszuba
SLIDER - Iwaneczko
SLIDER - Bez barier 2019_edited-1
ul. Gen. J. Hallera 28

KALENDARZ OBRZĘDOWY 2014

25.10.2014

Kalendarz Obrzędowy

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach oraz Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru serdecznie zapraszają na XIX Konkursowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Kalendarz Obrzędowy”, który odbędzie się w dniu 25 października 2014 r. od godz.09.00.

Jedną z form zwrócenia uwagi na wychowawczą rolę kultywowania tradycji było zainicjowanie organizacji corocznego konkursowego przeglądu zespołów regionalnych pod nazwą „KALENDARZ OBRZĘDOWY” .Jest to impreza adresowana do wszystkich zespołów regionalnych działających przy  powiatowych, miejskich i gminnych ośrodkach kultury oraz różnego rodzaju stowarzyszeniach  i kołach gospodyń wiejskich. Zespoły zobowiązane są do prezentacji 30 minutowego  opracowanego scenicznie obrzędu lub zwyczaju jednak regulamin narzuca konieczność formy  autentycznej. Musi to być obrzęd kultywowany w danym regionie do czasów obecnych, natomiast w wypadku prezentacji obrzędu już zaniechanego koniecznym jest przedstawienie  jury danych personalnych osoby przekazującej formę, treść i sposób kultywowania danego  obrzędu. W konkursie promowane są zespoły wielopokoleniowe, gdzie starsi jako żywi  nosiciele  dawnych  tradycji  przekazują  je  w  trakcie  wspólnej  pracy  bezpośrednio  dzieciom  i młodzieży. W komisji oceniającej pracują wyłącznie osoby z kierunkowym  wykształceniem /muzyk, choreograf, etnograf itd./ Zainteresowanie imprezą jest bardzo duże i  uczestniczą w niej zespoły z całego województwa śląskiego oraz granicznych powiatów  województw sąsiednich. Konkursowy przegląd zespołów regionalnych „KALENDARZ  OBRZĘDOWY” został wpisany do kalendarza kulturalnego województwa śląskiego i ogólnopolskiego kalendarza imprez kulturalnych.

Kalendarz 2014 regulamin

Kalendarz 2014 KARTA ZGłOSZENIA

WSTĘP WOLNY

Newsletter:
Informator kwiecień 2019 - Miejski Dom Kultury Szopienice-Giszowiec w Katowicach-1 NAJNOWSZY PROGRAM W FORMACIE PDF POBIERZ
SLIDER - Termomodernizacja 2018 RODO SLIDER - ŚKUP_edited-3 giszowiec-info-225x95