Wybierz filię:
Plac Pod Lipami 1; 3-3a ul. Obr. Westerplatte 10 ul. Gen. J. Hallera 28
KONCERT KOLED -SLIDER-1
SLIDER - Karnawałowa Dyskoteka 2019_edited-2
SLIDER - życzenia bożonarodzeniowe 2018_edited-1
SLIDER - Pawlikowska 2019_edited-1
SLIDER - Koncert Bożonarodzeniowy 2018_edited-1
konopnicka tuwim ul. Obr. Westerplatte 10

IV KONKURS RECYTATORSKI

21.11.2013

REGULAMIN IV KONKURSU RECYTATORSKIEGO
pt. „Konopnicka? Tuwim? Warto ich poznać!”

Organizator:
Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”;
Miejsce:
Filia nr 1 Miejskiego Domu Kultury „Szopienice–Giszowiec”,
ul. Obrońców Westerplatte 10, Katowice Szopienice
tel. 32 256 99 77
Kategorie wiekowe:
· gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
· dorośli
Repertuar:
jeden wiersz autorstwa Marii Konopnickiej, lub Juliana Tuwima w związku z przypadającą sześćdziesiątą rocznicą śmierci poety.
(organizatorzy dysponują tekstami, które mogą udostępnić przed konkursem na życzenie uczestnika)
Terminy:
· poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć wykorzystując jeden z podanych niżej sposobów:
- pocztą elektroniczną (adres:sekretariat.filia1@mdk.katowice.pl)
- pocztą tradycyjną (adres: Filia nr 1 MDK „Szopienice – Giszowiec”,
ul. Obr. Westerplatte 10, 40-336 Katowice)
- faksem (32 256 99 77)
- złożyć w sekretariacie Filii nr 1 MDK (w godz. 10.00 – 16.00)
do dnia 7 listopada 2013 r.
· przesłuchania konkursowe oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędą się 21 listopada 2013 r. w Filii nr 1 MDK „Szopienice – Giszowiec”,
o dokładnej godzinie uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie;
Warunki uczestnictwa:
- przesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia
- z jednej placówki można zgłosić maksymalnie 5 uczestników
- instytucjami delegującymi mogą być placówki kulturalne i oświatowe, uczestnicy mogą również zgłaszać się sami.
Kryteria oceny:
· dobór repertuaru;
· interpretacja utworu;
· kultura mowy;
· ogólny wyraz artystyczny.
Koordynator konkursu:
Karolina Kulak
Tel/fax (32) 256-99-77
e-mail: kierownik.filia1@mdk.katowice.pl,
ww w.mdk.katowice.pl

Newsletter:
NAJNOWSZY PROGRAM W FORMACIE PDF POBIERZ
SLIDER - Termomodernizacja 2018 RODO SLIDER - ŚKUP_edited-3 giszowiec-info-225x95