Wybierz filię:
Plac Pod Lipami 1; 3-3a ul. Obr. Westerplatte 10 ul. Gen. J. Hallera 28
SLIDER - Babski Comber 2018_edited-2
SLIDER - Walentynkowa Dyskoteka 2018_edited-1
Dzień babci i dziadka (1)
slajder akcja zima
slajder koncert karnawałowy strona
slajder koncert karnawałowy
konopnicka tuwim ul. Obr. Westerplatte 10

IV KONKURS RECYTATORSKI

21.11.2013

REGULAMIN IV KONKURSU RECYTATORSKIEGO
pt. „Konopnicka? Tuwim? Warto ich poznać!”

Organizator:
Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”;
Miejsce:
Filia nr 1 Miejskiego Domu Kultury „Szopienice–Giszowiec”,
ul. Obrońców Westerplatte 10, Katowice Szopienice
tel. 32 256 99 77
Kategorie wiekowe:
· gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
· dorośli
Repertuar:
jeden wiersz autorstwa Marii Konopnickiej, lub Juliana Tuwima w związku z przypadającą sześćdziesiątą rocznicą śmierci poety.
(organizatorzy dysponują tekstami, które mogą udostępnić przed konkursem na życzenie uczestnika)
Terminy:
· poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć wykorzystując jeden z podanych niżej sposobów:
- pocztą elektroniczną (adres:sekretariat.filia1@mdk.katowice.pl)
- pocztą tradycyjną (adres: Filia nr 1 MDK „Szopienice – Giszowiec”,
ul. Obr. Westerplatte 10, 40-336 Katowice)
- faksem (32 256 99 77)
- złożyć w sekretariacie Filii nr 1 MDK (w godz. 10.00 – 16.00)
do dnia 7 listopada 2013 r.
· przesłuchania konkursowe oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędą się 21 listopada 2013 r. w Filii nr 1 MDK „Szopienice – Giszowiec”,
o dokładnej godzinie uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie;
Warunki uczestnictwa:
- przesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia
- z jednej placówki można zgłosić maksymalnie 5 uczestników
- instytucjami delegującymi mogą być placówki kulturalne i oświatowe, uczestnicy mogą również zgłaszać się sami.
Kryteria oceny:
· dobór repertuaru;
· interpretacja utworu;
· kultura mowy;
· ogólny wyraz artystyczny.
Koordynator konkursu:
Karolina Kulak
Tel/fax (32) 256-99-77
e-mail: kierownik.filia1@mdk.katowice.pl,
ww w.mdk.katowice.pl

Newsletter:
NAJNOWSZY PROGRAM W FORMACIE PDF POBIERZ
SLIDER - ŚKUP_edited-3 giszowiec-info-225x95 z12175791Q,Propozycja-nowego-hasla-i-logo-Katowic szopienice-org-225x95