wtorek, 28 wrzesień 2021
Informacje ogólne
MDK "Szopienice-Giszowiec"
Zarząd
Statut
Schemat organizacyjny
Regulamin organizacyjny
Plan finansowy
Zamówienia publiczne
Informacje nieudostępnione
Rejestry i archiwa
Skargi i wnioski
Kontrole
Praca
Majątek
Polityka ochrony danych osobowych MDK
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

DANE PODSTAWOWE

Miejski Dom Kultury
"Szopienice-Giszowiec"

ul. Gen. J. Hallera 28
40-321 Katowice

NIP 634-025-40-91

Tel.:


E-mail:
URL:


 

Godziny otwarcia:

(+48 32) 256-84-53
(+48 32) 256-12-25

sekretariat@mdk.katowice.pl
http://www.mdk.katowice.pl/

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA
PODAWCZA

pon     8.00 - 20.00
wt       8.00 - 20.00
śr        8.00 - 20.00
czw     8.00 - 20.00
pt        8.00 - 20.00


Filia Nr 1
ul. Obr. Westerplatte 10
40-336 Katowice
Tel.:

Godziny otwarcia:
(+48 32) 256-99-77

pon     8.00 - 20.00
wt       8.00 - 20.00
śr        8.00 - 20.00
czw     8.00 - 20.00
pt        8.00 - 20.00

Filia Nr 2
pl. Pod Lipami 1 i 3-3a
40-476 Katowice
Tel.:
Fax:

Godziny otwarcia:
(+48 32) 206-46-42
(+48 32) 206-46-42

pon     8.00 - 20.00
wt       8.00 - 20.00
śr        8.00 - 20.00
czw     8.00 - 20.00
pt        8.00 - 20.00

Miejski Dom Kultury "SZOPIENICE-GISZOWIEC" - samorządowa instytucja kultury

Status prawny - instytucja kultury (rejestr instytucji kultury RIK/K-ce/D5/93)

Podstawy prawne funkcjonowania instytucji:

  • uchwala nr XXXI/202/91 Rady Miejskiej Katowic z dn. 16.12.1991 roku w sprawie powołania Miejskiego Domu Kultury SZOPIENICE

  • Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dn. 25 października 1991 roku (Dz.U. z 1997 r. nr 10, poz. 721 z późn. zm)

  • Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8.03.1990 r. (Dz.U. z 1996r. nr 13, poz. 74 z późn. zm)

Miejski Dom Kultury SZOPIENICE-GISZOWIEC w Katowicach realizuje działania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.

Strona wyświetlona: 67612 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     http://www.mdk.katowice.pl